Daniel Defoe citáty

britská, 1660 - 1731

Citáty (6)

...velikost lidské moudrosti záleží v přizpůsobování povahy okolnostem a v umění zachovat klid mysli i pod tíhou největších vnějších bouří.


Člověk je krátkozraký tvor a vidí jen malý kousek před sebe, a jako mu nejsou jeho vášně nejlepšími přáteli, tak i jeho jednotlivé náklonnosti jsou obyčejně jeho nejhoršími rádci.


Je nemožno naučit lidstvo moudrosti, dokud se nepoučí z vlastních zkušeností, a jeho zkušenosti se mu zdají nejvíce prospívat tehdy, když je platí nejdráže.


Skutečnou velikostí je umění ovládnout sám sebe.


Snad nás jakási tajemná řídící síla žene ustavičně vpřed, přes překážky a do záhuby, do níž se pak vrháme se zavřenýma očima, i když ji jasně vidíme před sebou. (Robinson Crusoe)


Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.