Anthony Burgess citáty

anglická, 1917 - 1993

Citáty (8)

Co chce vlastně Bůh? Chce Bůh snad dobrotu, nebo volbu dobra? Je snad člověk, který si vybírá zlo, jistým způsobem lepší než člověk, jemuž je dobro uloženo jako trest? Mechanický pomeranč


Člověk má právo na osamělost, výstřednost, rebelii, genialitu; člověk je nedřazen lidstvu.


Člověk by nikdy neměl vypadat, jako to, co je.


Člověk má právo na osamělost, výstřednost, rebelii, genialitu; člověk je nadřazen lidstvu.


Dobrota vychází zevnitř, dobrotu si volíme. Pokud člověk ztratí možnost volby, přestává být člověkem.


Já já já. Co bude se mnou? Kam v tom celým patřím já. Sem snad nějaký zvíře nebo pes? [...] Mám snad bejt jenom jako nějaký mechanický pomeranč? (Mechanický pomeranč)


Říkal tomu umělé dýchání, ale jak jsem nyní zjistila, budu s ním mít dítě.


Zabíjejte nás všemi prostředky, ale nenuťte nás předstírat, že jsme byli eliminováni vyšším řádem reality.