Anne Frank citáty

německá, 1929 - 1945

Citáty (29)

,,Myšlenek mám hodně, ale mluvím méně".


''Žijeme každý jinak, a přece stejně.''


"Člověk může být opuštěný i když ho mnoho lidí miluje, není-li pro jednoho člověka nejmilejším."


A ten, kto je šťastný, dokáže rozdávať šťastie aj iným. Ten, kto má odvahu a dôveru, nikdy v biede nepodľahne!


Bohatství, uznání, všechno lze ztratit, ale štěstí ve vlastním srdci může být jen zastřeno a bude tě, pokud žiješ, vždy znovu obohacovat. Zkus se také jednou, až budeš sám a nešťastný nebo mrzutý, podívat za krásného počasí z půdy ven. Ne na domy a na střechy, ale na nebe. Dokud můžeš bez bázně hledět na nebe, dotud víš, že jsi vnitřně čistý a že budeš zase šťastný.


Bohatství, uznání, všechno lze ztratit, ale štěstí ve vlastním srdci může být jen zastřeno a bude tě, pokud žiješ, vždy znovu obohacovat.


Bůh chce vidět lidi šťastné v prosté a krásné přírodě.


Člověk musí mít stále na paměti pravidlo: Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.


Člověk v sobě má pud k ničení, pud k zabíjení, k vraždění a běsnění, a pokud celé lidstvo neprojde proměnou, bude zuřit válka...


Dokud můžeš bez bázně hledět na nebe, dotud víš, že jsi vnitřně čistý a že budeš zase šťastný.


Jak krásní a dobří by byli všichni lidé, kdyby si každý večer promítli v duchu události dne a uvědomili si, co na jejich chování bylo dobré a co špatné.


Jenom bych tak ráda cítila otcovu opravdovou lásku, nejen jako jeho dítě, nýbrž jako Anne, taková, jaká je.


Jezdit na kole, tancovat, pískat, vidět svět, cítit se mladá, vědět, že jsem svobodná - po tom já toužím.


jsem celá šťastná, že aspoň umím psát. A jestli nemám talent k psani do novin nebo k psaní knih, no tak ještě vždycky můžu psát pro sebe. Ale chci něčeho dosahnout, nedokážu si představit, že bych měla žít jak maminka, pani van Pelsová a všechny ty ženy, které dělají svou práci a jednou upadnou v zapoměni.


Každé dítě se musí vychovávat samo. Rodiče nám mohou pomoci jenom radou či návodem. Konečné utváření charakteru každého člověka je výsledkem jeho vlastní snahy a námahy.


Když jsem dnes ráno seděla u okna a upřeně a bedlivě pozorovala Boha a přírodu, byla jsem šťastná, nic než šťastná. A dokud existuje toto vnitřní štěstí, štěstí z přírody, ze zdraví a ještě z mnoha věcí, bude ten, kdo je nosí v sobě, vždycky zase šťasten.


Lidi dobře poznáš teprve tehdy, až se s nimi pořádně pohádáš. Až potom můžeš posoudit jejich charakter!


Mrtví lidé obdrží více květin, než živí, protože výčitky jsou silnějsí než vděk.


Myslete na všechnu tu krásu, která kolem vás stále přetrvává a buďte šťastní.


Nemyslím na utrpení, ale na krásu, která stále ještě trvá. Mysli na všechno krásné, co je ještě v tobě a kolem tebe, a buď šťastná! Kdo má odvahu a důvěru, nikdy nezahyne v neštěstí!


Nemyslím na všechnu tu bídu, ale na krásu, která stále přetrvá.


Není úžasné, že nikdo nemusí vůbec čekat, aby mohl začít zlepšovat svět?


Nevěřím, že válku dělají jen ti mocní, jen ti, co vládnou, a kapitalisté. Ne, i malý člověk válku podporuje. Jinak by se přece národy proti ní už dávno pozvedly! Člověk v sobě má pud k ničení, pud k zabíjení, k vraždění a běsnění, a pokud celé lidstvo bez výjimky neprojde proměnou, bude zuřit válka, bude všecko, co se vystavělo, vypěstovalo a vyrostlo, opět zadupáno a zničeno, a pak to začne nanovo.


Normální lidé netuší, co znamenají knihy pro člověka, který je pod zámkem.


Papír je trpělivější než lidé.


Přesto přese všechno pořád věřím, že lidé jsou v jádru skutečně dobří.


Sama sebe nazývám šťastnou uzavřenou povahou, a jiní lidé mě považují za šťastnou otevřenou povahu Zadní dům


Stát v životě na vlastních nohou je obtížné, a ještě těžší je být charakterově a duševně samostatný a všemu čelit.


Všichni žijeme, ale nevíme proč a k čemu.