Andrej Sládkovič citáty

slovenská, 1820 - 1872

Citáty (4)

Ale kto v láske a kráse žije, ten večne zostane mladý.


Blaženost, ktorá druhým neblaží, to blaženosť je ubohá.


Oj, vždy každá krása jen chviličku žije a sladká hodina jen jednou bije.


Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal..