André Maurois citáty

francouzská, 1885 - 1967

Citáty (80)

Abychom mohli mít něžně rádi nějakého člověka, je vždy lépe, má-li mimo své nejlepší vlastnosti také nějaké milé chyby.


Ani jediná rozumná žena nevypráví druhé o chybách svého manžela.


Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.


Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.


Co jsi pro ženu udělal, na to může zapomenout, ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni neudělal.


Často kruté utrpení, jež nám způsobila jedna žena, se stává příčinou lásky, kterou vzbudíme u jiné ženy. A také příčinou jejího neštěstí.


Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.


Člověk není pouhý organismus, ale nositel absolutních hodnot. V tomto titulu je posvátný, ať jsou jeho věk, jeho pohlaví, jeho rasa, jeho barva, jeho národnost jakékoliv.


Člověk se narodil v řetězech, ale někteří lidé dobyli svobody.


Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil.


Člověku nestačí, aby byl šťastný, chce navíc, aby ti druzí nebyli šťastní.


Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody.


Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.


Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky. Chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.


I nejhloupější žena si umí otočit kolem prstu chytrého muže. Ale správně si poradit s hlupákem - na to je třeba velmi chytré ženy.


Jistota v lásce dodává plachému člověku šarm, zbavuje ho plachosti.


Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.


K mlčení je zapotřebí hodně duchaplnosti.


Každá práce konaná se zálibou je štěstím, ale když se k práci přidá láska, není na světě nic radostnějšího.


Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.


Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá.


Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý diví, že není milován?


Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.


Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.


Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost.


Láska znamená zapomenout na sebe a žít pro blaho své lásky.


Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.


Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.


Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.


Lidstvo, které již dva tisíce let píše, se dodnes neunavilo uváděním důkazů pro a proti manželství.