Anastasia Novych citáty

ruská

Citáty (13)

„Neustále se v tobě odehrává boj mezi dvěma podstatami.“ Sensei ze Šambaly 1 (citace I.M.D.)


„Spěchám žít, aby mě tak strašně nebolely bezúčelně strávené roky.“ Sensei ze Šambaly 1


A tak to u vědců je: povídají o tom, co vidí, ale to, co nevidí a co nezapadá do jejich způsobu chápání světa, to pro ně neexistuje. (AllatRa)


Bohužel si dnešní svět zapomíná přát lepší svět. (AllatRa)


Když počet skutků pro dobro kvůli poznání pravdy bude mnohem větší, než počet slov od rozumu v zájmu ega, pak poznáš to jediné zrno pravdy. (AllatRa)


Materiální podstata – to je diktatura mrtvoly! (AllatRa)


Otroctví nikdo nezrušil, pouze ho zdokonalil a dobře zakamufloval za demokratickou svobodu, když právě tím vytvořil pouze iluzi svobody a rovnosti. (AllatRa)


Pokud není cíl, není ani život, neboť život je cílevědomý pohyb. (AllatRa)


Polit ani velekněží neexistují a nemohou existovat, pokud je nebudou podporovat sami lidé. (AllatRa)


Ten, kdo odvážně proniká do hloubky, dříve či později pozná pravdu. (AllatRa)


Tvoje slova....by měli lidé slyšet. (AllatRa)


Vítězství nad sebou samým je mnohem důležitější než jakýkoli chirurgický zásah. (AllatRa)


Znaky, to je právě ten nástroj vlivu, který zaručeně působí na podvědomí jakéhokoli člověka. (AllatRa)