Adam Smith citáty

skotská, 1723 - 1790

Citáty (3)

"Muž, který celý život tráví prováděním několika jednoduchých operací, jejichž účinek je pravděpodobně vždy stejný, nebo téměř stejný, nemá příležitost k tomu , aby uplatnil své chápání."


Cítit hodně pro druhé a málo pro sebe, odstranit to sobecké v nás a dát průchod svým dobrotivým vlastnostem vytváří dokonalost lidské přirozenosti.


Žádná společnost nemůže přece vzkvétat a být šťastna, žije-li velká většina jejích příslušníků v chudobě a bídě.