Soňa Vincíková

slovenská

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Svet je pre všetkých - Výchova k humánnemu prístupu k zvieratám Svet je pre všetkých - Výchova k humánnemu prístupu k zvieratám

Metodická príručka pre učiteľov environmentálnej výchovy na prvom aj druhom stupni základných škôl. K humánnemu prístupu k zvieratám by sa žiaci mali učiť povinne v rámci hodín etiky a prírodovedy. V tejto príručke je veľa bodov, ktorými sa môžu žiaci na hodinách zaoberať a niečomu sa priučiť, nechýbajú ani pracovné listy, doplňovačky a hry. Publikácia môže poslúžiť aj rodičom, ktorí by sa chceli o týchto dôležitých veciach rozprávať so svojimi deťmi doma.... celý text
whack