Vlastimil Podracký

česká, 1940

Nahrávám...

Životopis

Životní dráha Vlastimila Podrackého (1940, Praha) byla do značné míry určena osudy jeho otce. Legionáře, právníka, státního úředníka a později činovníka Svazu českých podnikatelů, který byl v roce 1949 odsouzen v procesu s poslankyní Horákovou na 23 let.
Vlastimil Podracký se vyučil frekvenčním mechanikem. Protože byl pro režim nespolehlivou osobou, nemohl původně studovat vůbec a později jen technické obory, na které jej zaměstnavatel doporučil. Při zaměstnání vystudoval VUT Brno, fakultu elektro, obor měřicí technika, a později nástavbu na ekonomii. Byl zaměstnán v několika podnicích v Brně a na Olomoucku. Převážně pracoval na výpočetních střediscích, naposledy v Armádě ČR na organizačních projektech. Od mládí se soukromě věnuje politologii.
Od roku 1969 žije v Olomouci.
Dosud vydal knihy Vyberte si šéfa (1999), Pozor na tunelování (2001), Občanská obroda (2003), Návrat k domovu (2004), Svoboda a řád (2006). Na půdu beletristické tvorby vstoupil v roce 2006 románem Hrdinům se neděkuje, mnohovrstevnou freskou naší nedávné minulosti na pozadí životního příběhu disidenta Vladimíra Hučína.

Zdroj životopisu: http://www.legie.info

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882