Vladimír Lexa životopis

slovenská, 1937

Životopis

Narodil sa 8. mája 1937 v Bratislave. Vyštudoval strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave skončil v roku 1961 ako inžinier v odbore analytická chémia, potom vyštudoval právo s vyznamenaním. Docentúru a ašpirantúru si urobil na STU v odbore odvetvovej ekonomiky chemického priemyslu. Po dokončení štúdií nastúpil ako výskumník do Chemických závodov Juraja Dimitrova, kde prešiel rôznymi pozíciami, až sa stal námestníkom riaditeľa podniku. Za komunizmu bol riaditeľom podniku Chemolak Smolenice. V roku 1972 získal Cenu Klementa Gottwalda za realizáciu vlastného výskumu selektívneho herbicídu pre cukrovú repu. Pôsobil ako námestník ministra priemyslu Slovenskej socialistickej republiky. Bol predsedom Štátnej plánovacej komisie a podpredsedom poslednej komunistickej vlády Slovenskej socialistickej republiky. 12. decembra 1989 sa stal 1. podpredsedom slovenskej vlády Milana Čiča a predsedom Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj. Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 pôsobil do pádu prvej Mečiarovej vlády ako poradca ministra financií Michala Kováča. Lexa prestal pôsobiť ako radca ministra financií vtedy, keď Kováča vo funkcii vystriedal Jozef Dančo. Potom Lexa starší zavesil politiku na klinec a venoval sa už len podnikaniu. Má dvoch synov Vladimíra Lexu ml. a Ivana Lexu, ktorý pôsobil v rokoch 1995 - 1998 ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.