Vladimír Lexa citáty

slovenská, 1937

Citáty (8)

Amatéri-herci v politike, ktorí si myslia, že sú politici, si nezaslúžia ani elementárnu úctu.


Gorbačov urobil pri rokovaniach o zrušení Varšavskej zmluvy veľkú chybu. Nechal sa oklamať a dopustil, aby sa európske štáty stali členmi NATO. To sa stále rozširuje a najnovšie by sa členmi mali stať aj ďalšie štáty Balkánu. Je to snaha stále viac sa približovať k ruským hraniciam.


Chruščov Krym nezodpovedne daroval Ukrajine. Nikdy jej nepatril a Putin si ho vzal späť, čo považujem za správne rozhodnutie.


November nám dal vlastný štát, ale aj divoký kapitalizmus, kupónovú privatizáciu či predaj strategických podnikov do cudzích rúk. Pustili sme si z rúk sliepky, ktoré znášali zlaté vajcia. November nám vzal istotu práce, bezplatného vzdelania i zdravotníctva, podporu pre mladé rodiny a lepšie medziľudské vzťahy, dal nám však iné hodnoty. Hlavnou z nich je sloboda.


Po novembrovej revolúcii, z českej strany začalo ďaleko naliehavejšie dominovať české heslo „každý za své“, čo malo vyslovene protislovenský charakter. Ak bude historický výskum objektívny, tak iste potvrdí, že táto téza bola aj jedným zo základných kameňov rozbitia nášho spoločného štátu, čo sa najmä z českej strany zámerne nespomína. Slovenská strana si oprávnene položila otázku, že keď má platiť „každý za své“, tak prečo má byť Slovensko riadené z Prahy i s veľkou dávkou českého subjektivizmu, čo bol reálny fakt. Mnohí ľudia – novinári aj významní umelci to, žiaľ, dodnes nechápu.


Prajem Slovensku vládu bez Trubana a Kisku, pretože oni nebudú robiť pre Slovenskú republiku. Do vedenia štátu musia prísť ľudia so skúsenosťami, s dlhodobými víziami na rozvoj štátu.


Problém je, že každá vláda vždy vymení všetky dôležité „persóny“, ale aj zodpovedných štátnych tajomníkov, lebo ich dosadí politicky. Nerozmýšľajú, že vychovať si dobrého úradníka trvá aj päť rokov a treba sa pozerať nie na stranícke tričko, ale na odbornosť a profesionalitu.


Som šťastný, že sa Česko-Slovensko rozdelilo. Keby sa tak nestalo, napätie by stále rástlo. Navrch by mali skôr tie fašistické sily ako tie normálne ľavicové, alebo ak chceme, sily s normálnym nacionalizmom. Oceňujem rozdelenie Česko-Slovenska, na ktorom má podiel Vladimír Mečiar. Z jeho strany to bol v istom zmysle hazard. Našťastie to veľmi dobre dopadlo. Keď sa pozeráme na existujúcu štatistiku, Česi sú nám najbližší národ. Máme sa radi. Česi radi chodia na dovolenku na Slovensko, my zase k nim. Ak by sa to nestalo, stále by sme žili s pocitom nevraživosti.