Vladimír Komárek životopis

česká, 1949

Životopis

Narozen 14. 5. 1949 v Praze. Prof. (2009), MUDr., CSc. Dětský neurolog, zakladatel naší moderní epileptologie. Promoce v roce 1973 na FDL UK, do roku 1979 zaměstnán jako dětský lékař v OÚNZ Teplice a Duchcov, v letech 1979-1984 jako dětský neurolog v OÚNZ Praha 4, od roku 1984 zaměstnán na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze jako sekundární lékař, od roku 1989 jako asistent Kliniky dětské neurologie FDL. V roce 1990-1991 poradce ministra zdravotnictví a zakládající ředitel odboru péče o zdravotně postižené. V květnu 1991 jmenován přednostou Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. První atestace z pediatrie v roce 1977, druhá atestace z dětské neurologie v roce l982, habilitační práce Etiopatogenetická diagnostika epilepsie obhájena v roce 1992, funkční specializace v EEG, kursy v epileptologii a vývojové neurologii. (zdroj životopisu: medvik.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.