Vladimír Gračka životopis

česká, 1943

Životopis

Vladimír Gračka se narodil 17.12.1943 v Olomouci. Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou, původním povoláním je zedník-památkář. V letech 1972-1979 působil v Památkovém úřadu, 1979-1989 v Krajském vlastivědném muzeu. Od r. 1990 byl s bratrem Františkem spolumajitelem prodejny Olomouciana, která však po několika letech musela být uzavřena, protože se nacházela v objektu, který byl privatizován. V r. 1997, když byla dokončena rekonstrukce národní kulturní památky Přemyslovský palác, byl jmenován jeho kustodem.
Na začátku 90. let objevil poklad arcibiskupa Prečana, prozkoumal též Michalské návrší, dómský vršek, univerzitu nad hradbami a olomouckou Korunní pevnůstku, kde objevil nespočet pokladů (např. šestikrejcar z r. 1800 s podobiznou Františka I., pozlacené žetony sv. Jiří, který zabíjí draky z 19. století, americké náboje Smith & Wesson vyrobené v Connecticutu).
Je autorem několika knih: Domovní znamení, ochranné plastiky a obrazy v Olomouci (1985), Olomoucké panoptikum (1997), Objevovaná Olomouc (2001, 2012), Domovní znamení v Olomouci (2008) – na ní se podílela také spisovatelka Helena Lisická a fotograf Karel Zámečníček. Dále se Slavomírou Kašpárkovou napsali knihu Olomoucká podzemí (2009), která přibližuje podzemí historického jádra města Olomouce.
Kromě psaní knih má na svém kontě mnoho odborných statí publikovaných v časopisech Kdy-Kde- Co v Olomouci, Kulturním měsíčníku, Zpravodaji VSMO, Zprávách Krajského vlastivědného muzea Olomouc, Vlastivědného věstníku moravského, ve Vlastivědných listech či Zrcadle památek. Mezi těmito statěmi najdeme nejen zprávy o nálezech a historických objevech olomoucké památkové rezervace, ale i zajímavosti o drobné zahradní architektuře v Dolanech, sgrafitech ve Velké Bystřici či uměleckých památkách Velkého Újezda. Věnuje se také průvodcovské činnosti a sběratelství. V současné době působí jako průvodce stálé expozice Vlastivědného muzea v Olomouci s názvem Příběh kamene – expozice geologie, archeologie a lapidária
Za svou celoživotní práci obdržel v r. 2013 Cenu města Olomouce. (zdroj životopisu: http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Jiri-Gracka-20758)

Ocenění