Václav Ziegler životopis

česká, 1944

Životopis

Narozen 22.9.1944 v Pečkách. RNDr., kandidát geologických věd, docent obecné geologie.
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. je skutečným znalcem přírody Českého ráje a Podkrkonoší.
Dlouhé roky pracoval v Muzeu Českého ráje v Turnově, byl prvním profesionálním pracovníkem CHKO Český ráj a nyní je dlouhodobým předsedou správní rady Geoparku UNESCO Český ráj. Nepřetržitě sleduje a studuje přírodu Českého ráje a Podkrkonoší již od počátku šedesátých let minulého století.
Václav Ziegler je znám jako skvělý vypravěč a popularizátor přírody. (zdroj životopisu: kosmas.cz)

Ocenění