Václav Veber

česká, 1931 - 2016 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Václav Veber, CSc. (* 31. srpna 1931 Kojetín (okres Havlíčkův Brod)) byl český historik, působící na katedře politologie a v Centru pro evropskou integrační politiku filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Odborně se zabýval dějinami 20. století se zaměřením na dějiny východní Evropy a dějiny Ruska, v poslední době zejména dějinami tzv. třetího odboje.

Po studiu na klasickém gymnáziu v Hradci Králové (1942–1950) absolvoval v letech 1950–1953 pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu působil od roku 1953 jako asistent a odborný asistent na pedagogické fakultě UK v Praze a od roku 1961 jako odborný asistent na filozofické fakultě UK v Praze.
V roce 1962 obhájil interní aspiranturu na FF UK a v roce 1967 získal titul docenta. V roce 1970 musel z politických důvodů odejít z univerzity a poté působil až do roku 1990 v různých povoláních (mj. jako fotbalový trenér či 12 let jako dělník). V roce 1990 se vrátil jako pedagog na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vedle jiného pořádal také semináře o dějinách třetího odboje. Z Univerzity Karlovy odešel za nedůstojných okolností, kdy mu kolegové odborně a publikačně méně zdatní znemožnili profesuru. Vyučoval poté na univerzitách v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 2008 založil v Ústavu pro studium totalitních režimů skupinu pro výzkum třetího odboje, kterou několik let vedl. V roce 2012 vyšla k jeho 80. narozeninám kniha Solitér, která je složena z příspěvků jeho studentů, přátel a kolegů. Obsahuje také rozsáhlý životopisný rozhovor.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Veber a https://www

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882