Koupit knihy

Thomas Robert Malthus

britská, 1766 - 1834


Nahrávám...

Životopis

Reverend Thomas Robert Malthus (13. února 1766, Rookery u Guildfordu – 23. prosince 1834, Bath) byl anglický ekonom a anglikánský pastor, který se nejvíce proslavil svou teorií o růstu populace, jež se po něm nazývá malthusiánství nebo malthusianismus. Lze jej počítat mezi představitele klasické politické ekonomie. Pohledem marxistické ekonomie byl jedním ze zakladatelů „buržoazní vulgární politické ekonomie“.[1] V roce 1805 byl jmenován profesorem dějin a politické ekonomie na koleji Východoindické společnosti v Haileybury.

V roce 1798 vydal anonymně spis Esej o principu populace. V roce 1803 vydal rozsáhlejší druhé vydání, které podávalo vysvětlení jeho populační teorie. Přednesl tezi, že příčinou bídy (v tehdejší Anglii rostla nezaměstnanost) jsou lidské pudy (potravní a rozmnožovací). Lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak je spoutáno populačním zákonem. Podmínky obživy rostou lineárně (aritmeticky), zatímco populace roste geometricky. Byl proto nazýván ekonomem ponuré budoucnosti.

Odmítal sociální zákonodárství (návrhy tehdejších kritiků kapitalismu). V teorii hodnoty reaguje na růst vlivu kapitálu a tvrdí, že hodnota nemůže být závislá pouze na velikosti práce, neboť současně je vynakládán i kapitál. Mzda i zisk vstupují do nákladů.

Součástí teorie byly i klesající výnosy v zemědělství-množství zemědělské půdy je omezené a proto dodatečné vklady kapitálu a práce do půdy podléhají působení klesajících výnosů.

Na základě jeho práce vzniklsměr nazvaný malthuziánství neboli malthusianismus (psáno též malthusiánství, malthuzianismus, malthuzianizmus). V duchu biologismu vychází malthuziánství z předpokladu, že základními faktory společenského života jsou biologická potřeba jíst a pohlavní vášeň, které jsou silnější než schopnost lidí opatřovat si potravu. Z toho vyplývá zaostávání výroby potravin za populačním přírůstkem, které Malthus chápal jako univerzální zákon podpořený četnými statistickými údaji. Působení tohoto jevu dle Malthuse znemožňuje podstatné zdokonalení společnosti. K absolutnímu přelidnění a hromadné smrti hladem nedochází jen díky překážkám zvyšujícím úmrtnost nebo snižujícím porodnost, jako jsou nemoci, války a ostatní pohromy, které Malthus považuje za v zásadě pozitivní.

Malthuziánství ovlivnilo myšlení např. H. Spencera, M. Webera, A. Webera, P. Sorokina či Ch. Darwina.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Wilbur Smith

1933 - 2021