Theodor Storm

německá, 1817 - 1888

Nahrávám...

Životopis

Narozen 14. 9. 1817 v městečku Husum v severoněmeckém Šlesvicku, které tehdy – s jistými výsadami – patřilo k Dánsku. Synek maloměstského advokáta vyrůstal v patriarchální rodině, osvícené v tom, že byla prosta náboženských předsudků. Více než rodiče, kteří se o vnitřní život dětí příliš nestarali, formovalo chlapce toto prostředí, patricijské tradice matčina rodu. Po gymnáziu v Lübecku začal studovat podle otcova příkladu práva. Nejprve v Kielu, potom v Berlíně a znovu v Kielu. V pětadvaceti letech objevil své literární nadání. Roku 1843 zahájil Storm v Husumu svoji advokátní praxi. Oženil se a krátce po svatbě se vášnivě zamiloval do jiné dívky, což prožíval velmi intenzivně. Roku 1853 odešel ze země, vstoupil do pruských státních služeb v Postupimi. V tomto feudálním, vojáckém státě však se svou početnou rodinou strádal ponižováním a nouzí. Lepší podmínky k životu nalezl jako soudce v jihoněmeckém Heiligenstadtu. Trpěl však steskem po domově. Do Husumu se vrátil až v roce 1864, kdy byl zvolen občany Husumu za nejvyššího správního a soudního úředníka v okrese. Po tom co Šlesvicko přešlo pod pruskou zprávu se Storm vzdal vysokého úřadu a zastával pouze místo soudce. Roku 1880 odešel do výslužby a usadil se v ústraní, ve vesničce Hademarschen a tam také 4. 7. 1888 zemřel.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973