Taťjana Lehenová

slovenská, 1961

Nahrávám...

Životopis

Študovala na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave (1976 – 1980) v špecializovanej triede so zameraním na ľahkú atletiku a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980 – 1984). Do roku 1987 pôsobila ako právnička v Československom rozhlase v Bratislave, potom bola necelé dva roky v slobodnom povolaní. V rokoch 1989 – 1990 pracovala vo výtvarnej redakcii vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Od roku 1991 žije v Prahe (Česká republika), kde bola v rokoch 1995 – 2006 zamestnaná ako právnička vo firme Kunsttrans. Krátko pracovala ako redaktorka publicisticko-kultúrneho mesačníka Listy (2004) a prekladateľka slovenskej mutácie časopisu Rodinný dům/Rodinný dom (2005 – 2006). V súčasnosti pracuje ako právnička na Úrade mestskej časti Praha 6.

Zdroj životopisu: litcentrum.sk