Taras Ševčenko

ukrajinská, 1814 - 1861

Nahrávám...

Životopis

Taras Ševčenko (25.2.1814 - 26.2.1861 dle ruského kalendáře) byl významný ukrajinský básník, jehož tvorba vstoupila do světového povědomí, prozaik, dramatik, malíř, zakladatel novodobé ukrajinské literatury.

Taras Ševčenko pocházel z nevolnické rodiny a záhy osiřel. Pracoval jako sluha u statkáře, s nímž se dostal v roce 1830 do Sankt - Petěrburgu. Vyučil se u soukromého výtvarníka, poznal zblízka umělecký svět.

Taras Ševčenko se stal žákem a přítelem K. Brjullova, jehož portrét V. A. Žukovského byl vydražen za částku,která umožnila Ševčenkovi v roce 1838 vykoupení na svobodu. Tím mu byla otevřena cesta ke vzdělání. Absolvoval Akademii výtvarných umění a stal se akademickým malířem.

V roce 1845 se Ševčenko stal členem tajného Cyrilometodějského bratrstva. O dva roky později byl spolu s ostatními členy zatčen a za proticarskou báseň Sen, která byla nalezena při prohlídce, byl odsouzen k deseti letům vyhnanství v Orské pevnosti za Uralem, se zákazem psát i malovat. Navzdory zákazu tajně psal, nejčastěji drobnou lyriku.

V posledním období svého života žil Taras Ševčenko půl roku pod policejním dohledem v Nižním Novgorodě. Na jaře roku 1859 dostal povolení k návratu na Ukrajinu, ale po pěti měsících byl znovu zatčen za revoluční agitaci.

Ševčenkova státní cena je nejvýznamnější ukrajinskou cenou za uměleckou tvorbu. Byla zřízena v roce 1969 a je udělována každoročně k datu narození Tarase Ševčenka, tj. k 9.3. K laureátům ceny patří i O. Hončar, Hryhorij Ťuťannyk a Hryhir Ťuťannyk, M. Bažan a další.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: