Simone Martin-Chauffier životopis

francouzská, 1902 - 1975

Životopis

Francouzská spisovatelka a překladatelka, rozená Duval. Roku 1921 se provdala za prozaika a esejistu Louise Martina-Chaufierra, se kterým se za druhé světové války účastnila protinacistického odboje. Překládala z angličtiny a italštiny a je autorkou několika knih. (zdroj životopisu: wikipedie)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.