Simona Bagarová životopis

česká

Životopis

Simona Bagarová vystudovala sociální práci a víc než patnáct let se věnuje managementu sociálních projektů. Péče o seniory se stala jejím srdcovým tématem poté, co jako dobrovolnice v domově seniorů zažila nedůstojné zacházení s klienty. Kombinaci srdce sociální pracovnice a hlavy manažerky od té doby využívá nejen k osvětě v tématu, ale i k systematické práci na tom, aby služby pro seniory byly kvalitnější a důstojnější. (zdroj životopisu: https://plus.rozhlas.cz/manaze...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.