Samuel Taylor Coleridge

britská, 1772 - 1834

Nahrávám...

Životopis

Samuel Taylor Coleridge byl anglický romantický básník.

Samuel Taylor Coleridge se narodil jako syn venkovského duchovního. Od mládí se zajímal o filozofii a jazyky. Při studiu na univerzitě v Cambridge, kterou nedokončil, se stal přívržencem ideálů Francouzské revoluce.

S přítelem básníkem Robertem Southeyem plánoval Samuel Taylor Coleridge založení utopické osady Pantisokracie v Pennsylvánii. Jejich plán se nepodařil uskutečnit. Zvláště pro jeho tvorbu bylo významné setkání s W. Wordsworthem, vůdčí osobností tzv. jezerní školy. Několikaleté tvůrčí přátelství bylo prospěšné oběma básníkům.

V letech 1798 - 99 pobýval Samuel Taylor Coleridge v Německu. V Göttingenu studoval filozofii a německou literaturu. Rodina
žila v severoanglické krajině poblíž Wordsworthových. Po vyřešení rodinné finanční situace se Coleridge mohl dále věnovat svému studiu a literární tvorbě. Neblahý vliv na jeho duševní stav mělo užívání opia, kterému zcela podlehl. Následoval rozchod s manželkou a odcizení s Wordsworthem.

Zdravotní stav Coleridgeho se částečně zlepšil díky péči dr. Gillmana. V jeho domě
v Highgate našel azyl a žil u něho od roku 1812 do konce života.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882