Samo Chalupka

slovenská, 1812 - 1883

Nahrávám...

Životopis

Samo Chalupka, básník, nejvýznamnější představitel slovenského romantismu, se narodil 27. února 1812 v Horné Lehotě. Jeho otec byl učitel a kazatel a od něho také Chalupka získal první školní vzdělání.

Samo Chalupka odešel studovat nižší gymnázium do Čakavského Gemera, němčinu studoval na lyceu v Kežmaroku a
maďarštinu v Rožňavě. Filozofii a teologii vystudoval na bratislavském evangelickém lyceu, kde se stal i jedním ze zakladatelů studentského
samovzdělávacího spolku Společnost česko-slovanská.

V roce 1830 odešel Samo Chalupka jako dobrovolník na pomoc polskému povstání proti ruské nadvládě.

V roce 1834 ukončil studia ročním pobytem na evangelické teologické fakultě ve Vídni. Po studiích působil jako farář v Chyžnom a v Jelšavskej Teplici a od roku 1840 na dřívějším místě svého otce v Horné Lehotě.

Samo Chalupka zemřel 19. května 1883 v Horné Lehotě.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
George Gamow

1904 - 1968