Koupit knihy

Rudo Strieženec

slovenská, 1905 - 1964


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v roku 9. apríla 1905 v Trenčianskej Teplej (vtedajšie Rakúsko-Uhorsko), bol novinárom, venoval sa aj poézii - vydal napr. básnickú zbierku Pri prameni, ktorú v edícii Cesta vydalo nakladateľstvo Čas v Prešove. Napísal aj knihu o maďarsko-slovenský ozbrojený konflikte známom ako „malá vojna“ s názvom Stráž na východe: radostná reportáž o slovenskej armáde (1940). Počas druhej svetovej vojny sa angažoval v politike, v období Slovenského štátu bol vyslaný do Berlína ako žurnalistický atašé. Po vojne bol za tieto veci aj odsúdený a na rok a pol uväznený. Zomrel 16.1.1964 (ako 58 ročný) v Bratislave.(zdroj životopisu: https://popmuseum.estranky.sk/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.