Róši Jiyu Kennett životopis

americká, 1924 - 1996

Životopis

Jako první žena ze západu dosáhla kněžské hodnosti, buddhistické učení studovala v Malajsii, poté v Japonsku. Od r. 1972 přednášela na Kalifornském institutu transpersonální psychologie. Byla představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v roce 1969.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.