Robert Sak

česká, 1933 - 2014

Nahrávám...

Životopis

Doc. Robert Sak byl pracovníkem Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřoval se na společenské a kulturní dějiny 19. a 20. století. Je autorem monografie věnované jedné z vůdčích postav české politiky 19. století – Rieger: Příběh Čecha 19. věku (1993), v další knize podnikl sondu do života české společnosti a kultury – Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté (2003), svůj zájem však obrátil také k významné osobnosti české literatury a kultury 20. století – „Život na vidrholci“. Příběh Bedřicha Fučíka (2004) či k dějinám čs. legií – Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku 1914-1920 (1995). Vedle řady drobnějších studií a příspěvků připravil rovněž edici prvního českého životopisu Bernarda Bolzana z pera Marie Červinkové-Riegrové (2001).
Zemřel 14. srpna 2014.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Jules Verne

1828 - 1905