Robert Monroe

americká, 1915 - 1995

Nahrávám...

Životopis

Meno Roberta Monroea, zakladateľa Monroeovho inštitútu, je svetovej verejnosti známe najmä vďaka jeho nesmierne pútavej a vzrušujúcej trilógii kníh, "Journeys Out-of-the Body" („Cesty mimo tela“), „Daleké cesty“ (Lott, 2003) a „Návrat ke Zdroji“ (Lott, 2004). V nich popisuje svoje zážitky, počas ktorých putoval mimo svojho tela nefyzickými realitami, od roku 1958, keď sa po prvýkrát a celkom nečakane ocitol v mimotelovom stave. Monroe, ktorého život sa vtedy obrátil naruby, sa podrobil mnohým experimentom, ktoré mali potvrdiť existenciu tohto neobyčajného fenoménu. Po strastiplnom období, keď sa domnieval, že sa uňho vyvinula nejaká choroba, ktorej dôsledkom sú „halucinácie“ mimotelových skúseností – lekárske a psychiatrické vyšetrenia vtedy vyvrátili akýkoľvek patologický proces – si vypracoval spôsob pre kontrolované, vôľou navodené výstupy z vlastného tela a rozhodol sa túto nečakanú schopnosť pragmaticky využiť pre výskum iných realít a netelesných energií. Približne v tom období sa Robert Monroe, spolu s ďalšími výskumníkmi, zaoberal otázkami možnosti urýchlenia procesov učenia a tiež možnosťami výuky počas spánku. Keďže, ako Monroe zistil, väčšina mimotelových zážitkov sa spontánne objavuje počas spánku alebo je s ním nejako spätá, zamerali sa výskumníci aj na túto oblasť.

Pokusy prebiehali, samozrejme, v laboratórnych podmienkach a pokusným osobám sa nie vždy celkom úspešne darilo dosiahnuť „na požiadanie“ stav hlbokej relaxácie na hranici medzi bdelosťou a spánkom a zároveň nezaspať úplne. Bolo preto potrebné nájsť spôsob, ktorý by umožnil pokusným osobám hlboko sa uvoľniť a pritom si zachovať bdelosť mysle. Jednou z možností bolo využiť na tento účel vplyv zvukových frekvencií, ktorým by boli pokusné osoby vystavené a ktoré by navodili a udržali takýto stav vedomia. Monroe a jeho kolegovia výskumníci vychádzali zo skúseností a poznatkov z ich predošlých výskumov spánku a jeho navodzovania zvukovými signálmi s nízkymi frekvenciami. Počas experimentovania s vplyvom určitých zvukov totiž učinili objav, že mozog reaguje na zvukové signály tak, že sa na ne „naladí“ a „rezonuje“ vo frekvencii, ktorej je vystavený. Tento jav bol pomenovaný Frequency Following Response, čiže „odozva na frekvenciu“ a v r. 1975 bol patentovaný. Takto vznikla audio-neurotechnológia, ktorú Monroe pomenoval Hemi-Sync.

Neskôr sa skúmali aj ďalšie možné oblasti jej aplikácie. Napokon sa z Hemi-Syncu stala metóda, ktorá mala napomôcť redukovať strach a vytvoriť predpoklady pre to, aby každý, kto ju použije, získal zážitok vedomia, rozšíreného „za hranice tela, za hranice hmotnej reality“. Robert Monroe sa tak stal jedným zo svetoznámych psychonautov – bádateľov vo vnútornom vesmíre, akými boli napr. John C. Lilly, Timothy Leary, Stan Grof, Carlos Castaneda a iní. Ako Bob Monroe píše vo svojej poslednej knihe, „Návrat ke Zdroji“, „zatiaľ, čo na uvedomení si toho, že ste viac než vaše fyzické telo nie je nič nové, máte teraz k dispozícii prostriedky, ako si to sami pre seba dokázať. Veríme tiež, že aplikovaním ďalších kritérií to možno dokázať vedeckej komunite a zvyšku ľudstva. Dodnes však nepoznáme spôsob, ako tak urobiť, okrem osobného zážitku a skúsenosti, no vieme, že na vykonanie tejto verifikácie sú nástroje dostupné.“

Aj napriek veľmi hlbokému poznaniu, ktoré Robert Monroe získal vďaka svojmu dlhoročnému bádaniu oblastí nefyzických systémov energie a o ktoré sa podelil vo svojich troch knihách aj s miliónmi čitateľov vo svete, nepodľahol tak častému pokušeniu stať sa guruom, hlásajúcim „tú jedinú správnu pravdu“, ale naopak, zostal triezvo zmýšľajúci, pragmatický a skromný. Ako hovoria tí, ktorí ho poznali osobne alebo ho zažili počas niektorého z programov Monroeovho inštitútu, pri otázkach, ktoré mu boli kladené o povahe jednotlivých zážitkov či javov, často trpezlivo a s humorom jemu vlastným odpovedal: „Go, find out!“ („Choďte a zistite si to sami!“)

Zdroj životopisu: http://www.dreamingwolf.sk/Hs/Monroe.htm

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Charles Darwin

1809 - 1882