Richard Purghart životopis

česká, 1851 - 1910

Životopis

Richard Purghart (12. srpna 1851 Černovice – 9. března 1910 Praha-Nové Město, byl rakouský pedagog, zemědělský odborník a politik české národnosti z Čech, na konci 19. století poslanec Říšské rady.
Profesí byl ředitelem české rolnické školy v Českých Budějovicích. Působil jako úředník zemské zemědělské rady. Publikoval práce v oboru agronomie, zootechniky a včelařství. Byl tajemníkem českého odboru zemské zemědělské rady a pro tuto instituci vykonával funkci kočujícího učitele. Učil také na hospodářských školách v Roudnici a Budějovicích. Podílel se na zakládání několika hospodářských a finančních ústavů.

Byl i poslancem Říšské rady (celostátního parlamentu Předlitavska), kam usedl ve volbách roku 1891 za kurii venkovských obcí v Čechách, obvod Budějovice, Třeboň atd. Ve volebním období 1891–1897 se uvádí jako Richard Purghart, učitel zemské zemědělské rady, bytem Praha. Patřil mezi mladočeské politiky.

Zemřel v březnu 1910 v Praze. Smuteční rozloučení se konalo v kostele sv. Ignáce, pohřben pak byl na Vinohradském hřbitově. (zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Purghart)

Ocenění

Richard Purghart - knihy

1891  %Lukařství

Žánry autora

Literatura naučná Učebnice a slovníky Zemědělství

Štítky z knih

louky

Purghart je 0x v oblíbených.