Koupit knihy

Petr Válek

česká


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Petr Válek, LL.M. Ph.D., ředitel Mezinárodněprávního odboru MZV ČR, předseda Výboru právních poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo veřejné (CAHDI).

Vzdělání:
• 2007–2009 Právnická fakulta UK v Praze, Ph.D. v oboru mezinárodního práva veřejného
• 2008 Haagská akademie mezinárodního práva
• 2004–2005 Právnická fakulta Michiganské univerzity v Ann Arboru, studium programu LL.M. díky Fulbrightovu stipendiu
• 2004 Právnická fakulta UK v Praze, JUDr. v oboru mezinárodního práva veřejného
• 2003 Diplomatická akademie MZV
• 2002 Vojenská akademie Armády ČR ve Vyškově (v rámci zákl. vojenské služby), kurz velitelů v záloze
• 2000–2001 Právnická fakulta Univerzity J.W. Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem, jednosemestrální výměnný pobyt
• 1997–2002 Právnická fakulta UK v Praze, Mgr. summa cum laude

Právní praxe:
• 2012–2016 Ředitel Mezinárodněprávního odboru MZV
• 2009–2012 Právní poradce Stálé mise ČR při OSN v New Yorku
- místopředseda 6. (právního) výboru Valného shromáždění OSN
- rapporteur Ad hoc výboru pro jednání o Všeobecné úmluvě o mezinárodním terorismu
• 2007–2009 Právník Mezinárodněprávního odboru MZV
• 2007 Právní poradce v misi OSN v Kosovu (UNMIK) v Prištině
• 2005–2007 Právník Mezinárodněprávního odboru MZV
• 2004 Právní poradce v Prozatímní koaliční správě Iráku v Bagdádu
• 2004 Právník Mezinárodněprávního odboru MZV
• 2002–2003 Základní vojenská služba (dosažená hodnost: ppor.) – působení na mezinárodněprávním oddělení Ministerstva obrany
• 1999–2001 Právní asistent v advokátní kanceláři Weil, Gotshal and Manges(zdroj životopisu: https://www.mzv.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015