Petr Popov životopis

česká, 1959

Životopis

Narozen 5. 10. 1959 v Praze. MUDr., odborný asistent Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze, primář Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze, vedoucí Subkatedry návykových nemocí IPVZ v Praze. Publikace z oboru. (zdroj životopisu: https://bit.ly/33y7rco)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.