Pavol Števček

slovenská, 1932 - 2003 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 25. júna 1932 vo Vavrišove v rodine murára. Ľudovú školu vychodil v Závadke, meštiansku školu v Humennom. Tu roku 1951 aj zmaturoval na Obchodnej akadémii. Vysokoškolské štúdium slovenčiny a literárnej vedy absolvoval na FF UK v Bratislave. Ešte pred skončením štúdií začal pracovať ako redaktor týždenníka Kultúrny život (1955-1967), pričom v rokoch 1963-1964 bol jeho šéfredaktorom. V rokoch 1967-1970 bol pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde roku 1968 získal doktorát filozofie a zároveň obhájil hodnosť kandidáta vied. Pre svoje politické postoje k udalostiam roka 1968 a spoločenskému vývoju v nasledujúcich rokoch bol politicky diskriminovaný. Musel opustiť vedecké pracovisko SAV a stal sa redaktorom vydavateľstva Obzor v Bratislave. Roku 1977 nastúpil do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Tu pôsobil najskôr ako zástupca riaditeľa a od roku 1982 ako riaditeľ. V rokoch 1991-1994 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka. Roku 1996 zastával funkciu predsedu SSS. V rokoch 1994-1998 pôsobil na Ministerstve kultúry SR a v rokoch 1998-2002 bol poslancom NR SR. Zomrel v Bratislave 28. februára 2003.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Jules Verne

1828 - 1905