Pavol Jelínek životopis

slovenská

Životopis

Je slovenský archeológ. Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pracuje v SAHI, o. z., ako archeológ. Zaoberá sa pohrebným rítom a náboženstvom v praveku. Podieľa sa na systematickom výskume opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach. (zdroj životopisu: http://www.archeologiask.sk/au...)

Ocenění