Pavel Janoušek

česká, 1956

Nahrávám...

Životopis

* 26. 3. 1956, Praha

Literární historik a kritik, teatrolog

Otec byl vysokoškolský učitel a pracovník v tělovýchově. Dětství Janoušek prožil v Praze a Uherském Hradišti. V dorosteneckých a juniorských kategoriích byl mnohonásobným rekordmanem a přeborníkem v překážkových bězích. V letech 1971–1975 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze-Žižkově propagační grafiku a velkoplošnou reklamu, 1975–1980 na FF UK češtinu a výtvarnou výchovu, od 1978 i divadelní a filmovou vědu. Absolvoval roku 1980 prací Významová výstavba děl Vladimíra Párala (PhDr. 1984). Po roční vojenské službě nastoupil v roce 1981 do ÚČSL, nejprve do stáže a interní aspirantury, od roku 1987 jako vědecký pracovník (CSc. 1987 prací Vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu). Od roku 1993 byl zástupcem ředitele, od dubna 1999 byl pověřen řízením ústavu a téhož roku jmenován ředitelem. V letech 1990–1999 byl vedoucím oddělení současné literatury a od roku 2003 je vedoucím oddělení pro výzkum literatury 20. století. Byl hlavním redaktorem Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998) a Dějin české literatury 1945–1989 (2007–2008).

Od roku 1990 externě vyučuje na FF UK literární kritiku a poetiku dramatu, od roku 1999 souběžně též na PedF UK. Habilitoval se v roce 2003 prací Studie o dramatu, Studie o dramatu 2 a přednáškou Metodologické problémy dějin české literatury 1945–1989.

V roce 1989 byl jedním ze zakladatelů Obce spisovatelů a Hejna českých spisovatelů Mamut. V letech 1994–1998 předseda Nadace Obce spisovatelů, od roku 1998 člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů. V roce 2005 ze všech spisovatelských organizací vystoupil. Od roku 1991 je členem správní rady Nadace Alfréda Radoka, resp. Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka. Od téhož roku je členem rady Památníku národního písemnictví, od roku 2001 jejím předsedou.

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976