Paul Reps životopis

americká

Životopis

Americký autor s hlbokým záujmom o porozumenie medzi orientálnymi a západnými kultúrami.
Vydal knihy: Zen Telegrams, Square Sun Square Moon, Unwrinkling Plays a 10 Ways to Meditate,ktorá bola vytlačená v Japonsku,ale distribuovala sa aj v USA.

Ocenění