Palladios

egyptská, 365 - 432

Nahrávám...

Životopis

Palladios se narodil asi roku 365 v Galacii. Roku 388 přišel do Egypta a žil tam do roku 400 jako mnich. Byl tehdy žákem Evagria Pontika. Stal se v té době (okolo r. 400) biskupem v Helenopoli v Bithýnii; zemřel před rokem 432. Je autorem díla Historia Lausiaca, sbírky příběhů ze života mnichů, charakteristických velkou zbožností vylíčených postav. Protože Palladios často referuje na základě osobních poznatků, mají jeho příběhy o obdivuhodných a povzbuzujících událostech velmi blízko ke skutečným dějinám.
Palladios se zapletl do origenistických sporů a jakožto přítel Jana Zlatoústého byl obžalován na tzv. dubové synodě roku 402 až 403. Asi roku 408, tedy rok po Janově smrti, napsal jeho Apologii ve formě dialogu mezi východním biskupem a římským diákonem Theodorem. Palladios je ztotožňován s nejmenovaným biskupem z Východu.
Pod jménem Palladios se traduje též spis O národech Indie a o bráhmanech.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005

Zdroj životopisu: iencyklopedie.cz

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Bertrice Small

1937 - 2015