Otakar Chaloupka

česká, 1935 - 2013

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Otakar CHALOUPKA, DrSc. (*14. února 1935, Liberec – †9. července 2013) byl český učitel, literární kritik a vědec, spisovatel.

Vystudoval češtinu, literární vědu a maďarštinu na FF UK. Studium na fakultě ukončil pod vedením J. Mukařovského diplomovou prací o J. Nerudovi. Pracoval jako vedoucí Kabinetu dětské literatury a literární výchovy při Pedagogickém ústavu Jana Ámose Komenského AV ČR, kde absolvoval aspiranturu. Byl mu udělen titul zasloužilý umělec.

Publikoval řadu odborných prací, zabývajících se dětskou literaturou: Horizonty čtenářství (1971), Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury (1973—79, spolu s V. Nezkusilem), Kontury české literatury pro děti a mládež (1979, 1984, spolu s J. Voráčkem) aj.

Chaloupka je také autorem řady próz — Kámen ke kameni (1967), Kornet a dívka (1970), Škaredá středa (1973), Ta chvíle, ten okamžik (1976), Až do konce (1981), Zítra ráno (1981), Mlčení (1982), Perné dny (1986), V nepřímém osvětlení (1989) aj.; z nich bývá k SF přiřazován román Modrý prezident (1980) a novela Jenom zrnko písku (1986).

Od roku 1958 se stal autorem doslovů k řadě knih, vědeckých prací, sci-fi povídek a románů. Spolupracoval s filmem i televizí.

Zdroj životopisu: http://www.legie.info, cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976