Ondrej Podolec životopis

slovenská, 1975

Životopis

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK, odbor história – slovenský jazyk a literatúra a Právnickej fakulty UK v Bratislave. V súčasnosti je
vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave, tiež prednáša právne dejiny na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa najmä historickými a právnymi otázkami vývoja politického systému na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, dejinami verejnej správy i sociálnymi dejinami. Je autorom asi troch desiatok odborných štúdií a
populárno-vedeckých článkov, ktoré publikoval na Slovensku i v zahraničí. (zdroj životopisu: www.chomikuj.pl)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.