Ondřej Felcman

česká, 1950

Nahrávám...

Životopis

Narozen ve Vysokém Mýtě (1950). Historik (prof. PhDr., CSc.), působící na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (v letech 1996–2012 byl ředitelem Historického ústavu FF UHK). Odborná specializace: novodobé československé dějiny (politické a sociální dějiny poválečného období; československá reforma 1968–1969; prezident, vláda, parlament za Pražského jara), novověké české dějiny (sociální dějiny pozdního středověku a raného novověku se zaměřením na šlechtu; dějiny východních Čech; dějiny Kladska), územní vývoj českého a československé státu a střední Evropy, heraldika.

Zdroj životopisu: https://portal.ff.uhk.cz/historie/lide-2.html?tid=64&name=fe

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976