Oldřich Matoušek

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

Pracoval od promoce jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně
v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria (1993-1996). Na vedlejší prac. úvazky pracoval na také na dětské psychiatrii a v manželské poradně. V roce 1991 spoluzakládal s J. Šiklovou katedru sociální práce FFUK, kterou dnes
vede. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Habilitoval se na Filosofické fakultě UK Praha v r. 1996 prací „Rodina jako instituce a vztahová síť“.Současný odborný
zájem: riziková mládež; rodina; duševní zdraví; dějiny, teorie, a světonázorové základy sociální práce; pedagogika mládeže a dospělých.Roku 1992 založil s A.Kroftovou a B.Kopoldovou neziskovou organizaci - Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA, v němž dosud působí jako supervizor. Hlavním programem sdružení je přímá individuální pomoc studentů-dobrovolníků mladým lidem, kteří přestupují
zákon. V Ústavu výzkumu a rozvoje školství PedfUK , kde pracoval v roce 1997-98 na částečný úvazek, připravil výzkum týkající se českého základního školství a metodiku vyučovacích programů souvisejících se vstupem ČR do EU. V rámci britsko-českého projektu se podílel se na zpracování koncepce pobytového oddělení pro mladistvé uživatele drog
(1998). Od roku 1997 do roku 2000 pracoval jako vedoucí skupiny expertů pro hodnocení sociálních programů PHARE (Národní vzdělávací fond, Agentura pro trh práce a sociální politiku). Byl vedoucím týmu lektorů v holandsko-českém projektu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců NL-CZ Elderly Homes II (1999-2001). Cílem projektu byla
realizace pilotního programu vzdělávání vedoucích pracovníků domovů důchodců. Pracuje jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby (mj. Salesiánské středisko mládeže v Plzni, Sdružení Arkáda v Písku). Je členem oborových rad na univerzitách v Praze, Brně a Ostravě. Je členem pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT
pro společenské vědy. Od roku 2005 spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a s o.s. Člověk hledá člověka na projektech týkajících se ohrožených dětí, mládeže a rodin.

Zdroj životopisu: http://www.mup.cz/new_files/Matousek_Oldrich-CVCZ.pdf

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996