Norman Gary Finkelstein

americká, 1953

Nahrávám...

Životopis

Norman Gary Finkelstein (* 8. december 1953, Brooklyn, New York City) je americký politológ a spisovateľ, ktorého primárnou oblasťou výskumu je izraelsko-palestínsky konflikt a politika holokaustu. Finkelstein je absolventom Newyorskej štátnej univerzity v Binghamtone a doktorát v odbore politológie získal na Princetonskej univerzite. Ako fakultný učiteľ pracoval pre Brooklyn College, Rutgers University, Hunter College, New York University a posledne pre Univerzitu DePaul v Chicagu, kde v rokoch 2001 až 2007 pôsobil ako asistent profesora.

Potom, ako sa okolo jeho osoby rozpútala značná verejná diskusia, bolo Finkelsteinovi Univerzitou DePaul v Chicagu v júni 2007 zrušené jeho menovanie do funkcie asistenta profesora a bolo mu nariadené čerpanie náhradnej dovolenky počas akademického roku 2007-2008. Hlavnú príčinu uplatnenia takýchto krokov voči Finkelsteinovi možno pripísať snaženiu Alana Dershowitza, významného Finkelsteinovho odporcu, ktorému o obmedzenie Finkelsteinovho vystupovania na akademickej pôde práve šlo. Dňa 5. septembra 2007 Finkelstein v rámci vysporiadania si svojich vzťahov s univerzitou oznámil svoju rezignáciu na funkciu asistenta profesora z bližšie neuvedených dôvodov. Oficiálne stanovisko z Univerzity DePaul dôrazne obraňovalo svoje rozhodnutie o zrušení jeho menovania do funkcie asistenta profesora a univerzita v ňom odmietla skutočnosť, že by vonkajšie vplyvy mali dosah na jej rozhodovanie v tejto veci. V stanovisku univerzity sa zároveň uvádzalo, že Dr. Norman G. Finkelstein je „plodný vedec a vynikajúci pedagóg.“


Svetonázorová formácia a vzdelanie

Finkelstein písal o skúsenostiach svojich rodičov z čias druhej svetovej vojny. Jeho matka, Maryla Husyt Finkelsteinová, vyrastala vo Varšave v Poľsku, prežila pobyt vo Varšavskom ghette a koncentračnom tábore Majdanek, rovnako ako dva tábory nútených prác. Jej prvý manžel zomrel vo vojne. Maryla považovala za najstrašnejší deň svojho života paradoxne deň svojho oslobodenia, po ktorom zostala na svete osamotená, pretože žiadnemu z jej rodičov a súrodencov sa nepodarilo vojnu prežiť. Normanov otec, Zacharias Finkelstein, prežil pobyt v ghette i v koncentračnom tábore v Osvienčime.

Finkelstein vyrastal v Spojených štátoch amerických v meste New Yorku. Vo svojich pripravovaných memoároch Norman spomína na svoje odhodlané mladícke stotožnenie sa s rozhorčením svojej matky ako pamätníčky hrôz druhej svetovej vojny, z masakry vo Vietname zavinenej USA. „Zosobnil si (matkino) rozhorčenie“ (z originálu: „internalized (her) indignation“), a vďaka takémuto vnútornému citovému rozpoloženiu, ako sám pripúšťa, sa stal „neznesiteľným“ v debatách o vojne vo Vietname a zároveň v tej istej dobe svoje vnútro naplnil "fanatickou náboženskou oddanosťou" (z angl. jaz.: "holier-than-thou attitude"), čo dnes Finkelstein s odstupom času ľutuje. Finkelstein si však cení matkin životný postoj, ktorý sám prijal za svoj a v súlade s ktorým odmieta prežiť svoj život bez morálky a zmyslu pre spravodlivosť. Čítanie kníh Noama Chomského podnietilo Normana k premene svojho zanietenia, za ktoré vďačil matke, na nevyhnutné zachovanie si intelektuálnej neoblomnosti v hľadaní pravdy.

V roku 1974 ukončil svoje bakalárske štúdium na Newyorskej štátnej univerzite v Binghamtone, potom študoval na Pratique École des Hautes Études v Paríži a magisterský titul v odbore politických vied získal napokon na Princetonskej univerzite v roku 1980, na ktorej rovnako neskôr získal doktorskú vedeckú hodnosť PhD. v odbore politológie. Finkelstein napísal svoju dizertačnú prácu na tému sionizmu, na ktorú súčasne zaznamenal prvé kontroverzné ohlasy. Skôr než začal svoju akademickú kariéru, Finkelstein pracoval na polovičný úväzok ako sociálny pracovník s dospievajúcou mládežou v New Yorku. Postupne vyučoval na Rutgers University, New York University, Brooklyn College, Hunter College a do roku 2007 učil naposledy na Univerzite DePaul v Chicagu.

Už od čias obhájenia dizertačnej práce na Princetonskej univerzite bola Finkelsteinova kariéra poznamenaná kontroverziou. Ako forenzný vedec – ako o sebe vraví sám autor – napísal ostro kritické akademické posudky hneď na niekoľkých významných spisovateľov a vedcov, ktorých obvinil zo skresľovania písomných záznamov s cieľom brániť izraelskú politiku a jej praktiky. Vo svojich prácach, známych hlavne pre podporou palestínskych záujmov, sa Finkelstein zaoberal politicky horúcimi témami ako sionizmus, demografická história Palestíny a ďalej rozvíjal svoje tvrdenia o existencii „priemyslu holokaustu“, ktorým sa zneužíva pamiatka holokaustu v prospech ďalších izraelských a iných finančných záujmov. Poukázaním na lingvistu a politického aktivistu Noama Chomského ako na svoj príklad, Finkelstein konštatuje, že je „možné spojiť náročnú vedeckú odbornosť s jedovatým morálnym zápalom“ a svojim stúpencom i odporcom tak naznačil polemický ráz svojej práce. Avšak obsah Finkelsteinovej práce bol vysokohodnotený takými poprednými historikmi ako Raul Hilberg a Avi Shlaim rovnako ako samotným Noamom Chomským.Bibliografia

* 1984: Norman Finkelstein On From Time Immemorial
* 1987: From the Jewish Question to the Jewish State: An Essay on the Theory of Zionism, thesis, Princeton University. Frankfurt (Germany) University Library owns a microfiche copy, contrary to this Israeli data set entry it lists 213 pages.
* 1988: Disinformation and the Palestine Question: The Not-So-Strange Case of Joan Peter's "From Time Immemorial." in Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question. Ed. Edward W. Said and Christopher Hitchens. Verso Press, 1988. ISBN 0-86091-887-4. Chapter Two, Part One:
* 1989: Peace process or peace panic?. - The scourge of Palestinian moderation, Middle East Report, 19 (1989) 3/158 , pp. 25–26,28-30,42
* 1990: Zionist orientations, Scandinavian Journal of Development Alternatives. Stockholm. 9 (March 1990) 1. p. 41-69
* 1990: Bayt Sahur in year II of the intifada. - A personal account,Journal of Palestine Studies. Berkeley/Cal. 19 (Winter 1990) 2/74.p. 62-74
* 1991: Israel and Iraq. - A double standard, Journal of Palestine Studies. Berkeley/Cal. 20 (1991) 2/78. p. 43-56
* 1992: Reflections on Palestinian attitudes during the Gulf war, Journal of Palestine Studies, 21 (1992) 3/83 , p. 54-70
* 1994: Réflexions sur la responsabilité de l´État et du citoyen dans le conflit arabo-israélien (Reflections on the responsibility of state and citizen in the Arab-Israeli conflict), in Ed. L'Harmattan, L' homme et la société,1994, 114, S. 37-50
* 1995; 2001; 2003: Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, Verso, ISBN 1-85984-442-1
* 1996: The Rise and Fall of Palestine: A Personal Account of the Intifada Years. Minneapolis: U of Minnesota P, ISBN 0-8166-2859-9.
* 1996: Whither the `peace process'?, New Left Review, (1996) 218 , p. 138
* 1998: Securing occupation: The real meaning of the Wye River Memorandum, New Left Review, (1998) 232, p. 128-139
* 1998: A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth (Co-author with Ruth Bettina Birn) Henry Holt and Co., ISBN 0-8050-5872-9.
* 2000; 2001; 2003: The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering, Verso, ISBN 1-85984-488-X.
* 2001: Contributor to The Politics of Anti-Semitism. Ed. Alexander Cockburn and Jeffrey St. Clair. AK Press, 2001. ISBN 1-902593-77-4.
* 2001: Lessons of Holocaust compensation, in Palestinian Refugees: The Right of Return. Ed. Naseer Aruri. Pluto Press, 2001, S. 272-275. ISBN 0-7453-1776-6.
* 2003: Abba Eban with Footnotes, Journal of Palestine studies, Calif.: University of California Press, vol 32. (2003), p. 74-89
* 2003: 'The Holocaust Industry, Second Edition, Verso, ISBN 1-85984-488-X
* 2003: Prospects for Ending the Occupation, Antipode, 35 (2003) 5 , p. 839-845
* Contributor to Radicals, Rabbis and Peacemakers: Conversations with Jewish Critics of Israel, by Seth Farber. Common Courage Press, 2005. ISBN 1-56751-326-3.
* 2007: The Camp David II negotiations. - how Dennis Ross proved the Palestinians aborted the peace process, Journal of Palestine Studies, vol. 36 (2007), p. 39-53
* 2007: Dennis Ross and the peace process: subordinating Palestinian rights to Israeli "needs" Institute for Palestine Studies, 2007 ISBN 0-88728-308-X
* 2008: Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History. U of California P, ISBN 0-520-24598-9. 2nd updated edition, U of Cal. P. June 2008, ISBN 0-520-24989-5, contains an appendix written by Frank J. Menetrez, Dershowitz vs Finkelstein. Who's Right and Who's Wrong?, p. 363-394

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996