Miroslav Sígl

česká, 1926 - 2012

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Sígl (narozen 25. září 1926 v Obříství, okres Mělník) je český publicista a spisovatel.

Vystudoval měšťanskou školu T. G. Masaryka v Neratovicích a Jubilejní měšťanskou školu Svatopluka Čecha v Obříství, dále Obchodní akademii Praha-Karlín a Vysokou školu politickou Praha.

Byl redaktorem Mladé fronty, Hospodářských novin, Televizních novin, Medažurnálu, Inovačního podnikání, Času (časopis Masarykova demokratického hnutí) a dalších periodik. Přispíval a přispívá do mnoha dalších periodik. Jeho tématy jsou hlavně ekonomika, žurnalistika a regionální historie.

Je ženatý, má tři děti.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996