Miroslav Hanuš

česká, 1907 - 1995

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Hanuš byl prozaik, příslušník generace vstupující do literatury za okupace, autor psychologických próz.

Miroslav Hanuš se narodil v rodině pekařského dělníka, později úředníka. Po maturitě na gymnáziu studoval na filozofické fakultě dějepis a zeměpis, avšak navštěvoval i přednášky z dějin umění, egyptologie, srovnávací náboženské vědy a filozofie.

Svou učitelskou dráhu nastoupil Miroslav Hanuš na měšťanských školách na Moravě. V roce 1937 odešel učit na gymnázium do Chrudimi, kde setrval až do roku 1968, kdy ukončil svou učitelskou dráhu.

Při pedagogické práci v Chrudimi také vznikalo Hanušovo literární dílo. Při cestách do Maďarska, Norska a Holandska získával poznatky pro svou práci.

Náboženským přesvědčením byl Miroslav Hanuš evangelík.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: