Miloš Kulišťák životopis

česká, 1896 - 1970

Životopis

Národopisný pracovník, regionální práce z oboru, rozhlasové a divadelní hry, dramatizace, fejetony.

Miloš Kulišťák se narodil v Hážovicích v Rožnově pod Radhoštěm v rolnické rodině, která hluboce respektovala valašské tradice. Už v mládí hrál divadlo, zajímal se o lidové tradice, zapisoval zvyky a lidovou slovesnost. Vystudoval Hospodářskou školu v Rožnově a po 1. sv. válce, bojoval na ruské a italské frontě, začal pracovat jako hospodář ve výzkumné travinářské stanici v Rožnově p. R.

Po celý život se věnoval národopisu a povznesení kultury rodném městě - podílel se na činnosti Muzejního spolku, byl spoluzakladatelem Valašského muzea v přírodě a blízkým spolupracovníkem Bohumíra Jaroňka. Byl jedním ze zakladatelů 1. Valašského roku, který se konal v roce 1925, a stal se duchovním otcem souboru Radhošť. Napsal knihu Veselé kúsky strýca Metúda a divadelní hru Bačova dcera a poté celou řadu drobnějších děl a článků. Dlouhá léta spolupracoval s ostravským rozhlasem, významné je také jeho kresebné a fotografické dílo. Za všestrannou činnost udělil Vlastivědný kroužek Valašského muzea v přírodě roku 1966 Miloši Kulišťákovi diplom za zásluhy při budování muzea, za dokumentární činnost sběratelskou, záslužnou činnost pro valašské lidové umění a za práci kronikářskou. Miloš Kulišťák zemřel v Rožnově p.R. a je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm. (zdroj životopisu: https://www.mvk.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.