vyprávění, narace

štítky

20 knih

Úsměv klaunaÚsměv klauna2003, Jan Werich

Tato knížka představuje Jana Wericha jako spontánního vypravěče s kouzelným smyslem pro humor, neobyčejně zvídavého i zvědavého pozorovatele, ale také citlivého člověka s poetickou duší. Vedle autobiograficky laděných po... více


Věznice FalconerVěznice Falconer1990, John Cheever

Vrcholný autorův román je nejen vzrušujícím příběhem vězně, ale i poetickým vyznáním o uvěznění člověka v sobě samém. Americký intelektuál a narkoman uvězněný za bratrovraždu, rekapituluje svůj život, aby se dopátral ... více


MetahistorieMetahistorie2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více
Dějepisectví mezi vědou a vyprávěnímDějepisectví mezi vědou a vyprávěním2009, Jan Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním představuje originální zamyšlení nad povahou soudobého historiografického myšlení. Autor se v ní zamýšlí nad dějepisectvím jako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyp... více


Kouzlo vyprávěníKouzlo vyprávění2013, Pavel Hošek

Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů – a to především, ač ... více


Tropika diskursu: Kulturně kritické esejeTropika diskursu: Kulturně kritické eseje2010, Hayden White

Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem ... více


Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy)Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy)1989, Jiří Pechar

Jak napovídá název studie - Od příběhu k románu - i její podtitul K poetice výpravné prózy, uvažuje v ní Jiří Pechar především o teoretických otázkách vyprávění. S problematikou prózy a románu se autor hlouběji vyrovnáva... více


Mocenské vztahy: Historie, rétorika, důkazMocenské vztahy: Historie, rétorika, důkaz2013, Carlo Ginzburg

Carlo Ginsburg, autor dnes již legendární mikrohistorické studie Sýr a červi, se ve čtyřech jeruzalémských přednáškách přednesených na počest Menahema Sterna věnuje vztahům rétoriky a historiografie. Na základě značně od... více


Dějiny a vyprávěníDějiny a vyprávění2011, Kamil Činátl

Podtitul: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Kniha je věnována vlivu Palackého Dějin národa českého na formování českého historického povědomí v 19. a na počátku 20. století. Autor zde detailním... více


Cesta do středu skutečnostiCesta do středu skutečnosti2014, Pavel Hošek

Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí skutečnosti. Toto pojetí má zásadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní a hmotnou ... více


Čas a vyprávění III.Čas a vyprávění III.2008, Paul Ricoeur

V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se zno... více


Čas a vyprávění I.Čas a vyprávění I.2001, Paul Ricoeur

V prvním svazku třídílné práce, zabývající se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


Čas a vyprávění II.Čas a vyprávění II.2002, Paul Ricoeur

Druhým svazkem třídílné práce, zabývajícím se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


Studijní texty k úvodu do literaturyStudijní texty k úvodu do literatury1998, Josef Peterka

Soubor klíčových studií a esejů k studiu literární teorie. více


Narace a (živá) realitaNarace a (živá) realita2013, Jan Horský

Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků, ale stále častěji se v... více


1