Milena Bravermanová

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor prehistorie - dějepis. V současnosti pracuje jako odborná pracovnice oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Je historičkou, archeoložkou a kurátorkou sbírek, má zvláštní zájem o historické textilie.
Uspořádala specializované textilní depozitáře na Pražském hradě, dala podnět k realizaci specializované restaurátorské dílny se zvláštním zaměřením na restaurování textilu na Pražském hradě a podílela se na ní.
Rozsáhlá publikační (jedna monografie, odborné články) a přednášková činnost.

Zdroj životopisu: www.pribeh-hradu.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938