Milan Pokorný

česká, 1961

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Milan Pokorný Ph.D. - šéfredaktor Týdeníku Rozhlas, vysokoškolský pedagog. Knižně vydal Karel Kyncl - Život jako román (2005), Románová epopej v žánrových a meziliterárních souvislostech (2007), Práce s textem v redakční a nakladatelské praxi (2007). Autor rozhlasových literárních pořadů, editor publikace Zápisník zahraničních zpravodajů (1997). Redakčně se podílel na přípravě sborníku k 80. výročí českého rozhlasového vysílání, který vycházel v Týdeníku Rozhlas v letech 2003-2005. Předmětem jeho odborného zájmu je slovakistika (v roce 2005 vyšel jeho překlad Mlynárikových Dějin Židů na Slovensku) a literární teorie. Autor literárněvědných studií v našem i zahraničním odborném tisku.

Zdroj životopisu: informace z knihy Báječní muži s mikrofonem

Populární autoři: