Michal Habaj

Anna Snegina pseudonym

slovenská, 1974

Nahrávám...

Životopis

3. december 1974, Bratislava; je slovenský básnik, prozaik a literárny vedec, syn slovenského spisovateľa Ivana Habaja.
V rokoch 1993 - 1998 študoval na filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor slovenský jazyk a literatúra, od roku 1998 sa venoval doktorandskému štúdiu na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde sa špecializuje na modernu a avantgardu.
Svoje prvé literárne diela publikoval v časopisoch Dotyky, Rak, Romboid, Vlna a iných, knižne debutoval v roku 1997 zbierkou básní 80-967760-4-5. Píše poéziu, prózu (sci-fi, poviedky), recenzie, kritiky a v oblasti literárnohistorického výskumu sa zaoberá slovenskou poéziou a prózou medzivojnového obdobia. Na motívy jeho básnickej zbierky Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej vzniklo v roku 1999 predstavenie Gymnazistky v Divadle M.U.T.. Je tiež spoluautorom poézie multimediálneho tanečného predstavenia Love in Bilingual Motion z roku 2004, kedy toto predstavenie otváralo festival Ars Poetica.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org