Michal Fiľo životopis

slovenská, 1961

Životopis

Je slovenský výrobca fujár. Od detstva sa zúčastňoval Horehronských dní spevu a tanca, kde ho zaujala krása horehronských krojov, spevy, tance a hra na rôzne ľudové hudobné nástroje. Po presťahovaní sa do Banskej Bystrice sa začala viac prehlbovať jeho náklonnosť k ľudovému umeniu.

Navštevoval rôzne folklórne podujatia, jarmoky, kde obdivoval výrobky majstrov. Prostredníctvom kamaráta sa dostal k výrobe črpákov, soľničiek, bačovského riadu, píšťaliek fujár. Jeho učiteľom v oblasti výroby píšťal a fujár bol Ladislav Libica. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako majster odborného výcviku v študijnom odbore výroba fujár, píšťal na Strednej drevárskej priemyslovke vo Zvolene.

V roku 2000 založil fujarové trio Javorová húžva, ktoré vítalo svätého otca Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. V roku 2005 účinkoval v Paríži pri príležitosti prijatia fujary do UNESCA. Od roku 2006 organizuje celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch. V rokoch 2008-2018 bol predsedom Združenia autentického folklóru Pohronci. Ako výrobca a interpret sa zúčastňuje významných folklórnych festivalov.

Za výrobu fujár a píšťal získal významné ocenenia ako je Instrument Excelent, Majster ľudovej umeleckej výroby – ÚĽUV. Fujaru prezentoval aj v Poľsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Belgicku, Anglicku, Fínsku, Číne a Izraeli. (zdroj životopisu: https://filovci.sk/onas/)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.