Matěj Spurný

česká, 1979

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Matěj Spurný (*16.3.1979) je český židovský historik. Zabývá se sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou a dějinami diktatur.
Vyrostl v Krkonoších, vystudoval historii (2005) a mezinárodní teritoriální studia (2006) na FF UK v Praze. V roce 2010 získal doktorát na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Od roku 2012 pracuje na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Je jedním ze zakladatelů a členem občanského sdružení Antikomplex a členem Společnosti Bernarda Bolzana. Od roku 1998 publikuje články o problematice česko-německých vztahů v Lidových novinách, v týdeníku Respekt a v časopise Souvislosti. Jeho práce o českém meziválečném nacionalismu vyšla v Časopise Národního muzea. Je spoluautorem výstavy a knihy Zmizelé Sudety. V letech 2004-2005 studoval jako stipendista Studienkolleg zu Berlin moderní německé dějiny na Humboldtově univerzitě. V letech 2005-2006 realizoval v rámci činnosti o.s.Antikomplex projekt Problematické dědictví – proměny krajiny a společnosti v Sudetech. Je editorem knih Sudetské osudy a Proměny sudetské krajiny. V současné době pracuje v o.s. Antikomplex, píše knihu o migracích na konci války, překládá, je doktorandem na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK a účastní se výzkumu dějin KSČ na FF UK.

Zdroj životopisu: http://www.antikomplex.cz/clanek/84-matej-spurny/` https://c

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019