Martina Bodnárová životopis

slovenská

Životopis

Mgr. Martina Bodnárová, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etiky. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity ako odborná asistentka. Vedecky a pedagogicky sa zameriava na štylistiku, morfológiu a syntax slovenského jazyka. Je autorkou viacerých štúdií a odborných článkov venovaných problematike dialógu, hovorového štýlu a náboženskej komunikácie. Venuje sa tiež korektúram prevažne náboženských textov.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.